Kontorsinredning

När ni ska flytta till nya kontorslokaler, eller kanske renovera lokalerna som ni redan sitter i, kommer ni att ställas inför en mängd olika frågor och val. Som till exempel:

Hur ska vi planera kontorsytorna på bästa sätt?
Vilket golvmaterial passar vår verksamhet bäst?
Hur ska vi signalera våra värdeord till våra kunder?
Hur ska vi organisera och placera oss?
Hur ska vi se till att våra medarbetare trivs på jobbet?

Allt detta hjälper vi er med. Vi på 4fix är med er hela vägen – från tankar och idéer till en färdig, skön och funktionell arbetsmiljö.

Vi träffas på ett första möte.

Efter analys och intervjuer tar vi fram ett inredningskoncept som i bild och text beskriver hur er nya kontorsdesign ska se ut. För oss är det viktigt att inredningskonceptet väl representerar ert varumärke, så att ni kan fortsätta att attrahera rätt medarbetare till er verksamhet. Sedan är det dags att börja inreda, vilket i sig är en upplevelse. Resultatet blir dock alltid detsamma: en miljö där du och dina medarbetare trivs och känner er peppade.

Vi är med hela vägen. När vi omsätter ert unika inredningskoncept ser vi även till att underlätta er beslutsprocess under byggtiden. Som till exempel val av kulörer, golv- och väggmaterial. Dessutom tar vi fram förslag på möblering, belysning, textilier och detaljer – och ser sedan till att allt kommer på plats.

Behöver ert företag professionell inredningshjälp?

Kontakta oss

Se några av våra tidigare projekt

Projekt
Kontorsinredning
Privata hem
Konsultation