Adonia Omsorg – Kontor Göteborg

Adonia Omsorg arbetar med boende och stöd för ensamkommande ungdomar och andra vuxna. Kontoret skall vara en samlingsplats för de boende likaväl som ett fungerande kontor. Vi valde att fokusera på att skapa en lugn och trygg miljö som påminner om hemmiljö.  Kontoret kan förändras på ett enkelt sätt för att kunna nyttjas effektivt. Adonia ställde höga krav gällande ljudisolering mellan rummen.