Plazagruppens nya lokal i centrala Göteborg

Plazagruppen flyttade till nya lokaler under våren 2017. Vi hjälpte dem med val av golv och kulörer till väggar samt utseende på kök och toaletter till deras nya lokal i centrala Göteborg. Vi gjorde även möbleringsförslag på hur de kan nyttja lokalerna på ett bra sätt både avseende aktivitetsbaserat arbetssätt och fasta kontorsplatser.
Utmaningen i projektet var att se till att deras befintliga möbler fick plats så att lokalen nyttjas effektivt. Vi lät vissa möbler få nytt liv i och med att de fick delvis nya användningsområden och placeringar.
Kundens önskemål om att få in ”lite färg” i lokalen tog vi fasta på och tog ut svängarna i val av heltäckande mattor och härliga kulörer på väggar, lister och innerdörrar.
I samarbete med Bildovision AB tog vi fram foliering till de glasade innerdörrarna. Med hjälp av folieringarna fick konferensrummen sina namn som knyter an till litteratur. Detta med avstamp i ett av konferensrummen som gick under arbetsnamnet ”Röda rummet”.